Demokratipris till Funäsdalens förskola

Två kvinnor tar emot ett pris av en man.

Wilma Nordström Rehnfeldt och Jessica Andersson, som jobbar på Funäsdalens förskola, tar emot demokratipriset av bildningsutskottets ordförande Johan Fredholm (M).

Bildningsutskottet har beslutat att ge demokratipriset till Funäsdalens förskola. Beslutet fattades på utskottets möte 21 oktober 2021.

Motivering till demokratipriset 2021

Funäsdalens förskola, med samiskprofilerad förskoleverksamhet, har ökat undervisningen av det samiska språket för barn som önskar det. Sedan höstterminen 2020 har förskolan erbjudit 20 timmars samiska i veckan. Dessutom får alla barn på förskolan ta del av den samiska kulturen. Den samiska kulturen och språket är en demokratifråga och berör alla som bor och verkar i ett samiskt förvaltningsområde.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021 13:40
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas