Kvalitetspris till Svedjegården i Ytterhogdal

En vit tegelvägg och i vinkel en rosa vägg med stora fönster. Framför huset på gräsmattan en skylt med texten Välkommen till Svedjegården.

Svedjegården i Ytterhogdal får årets kvalitetspris. Det beslutade socialutskottet 28 oktober 2021.

Svedjegården, som är ett särskilt boende i Ytterhogdal, får årets kvalitetspris 2021. Motiveringen till priset lyder:

Svedjegården har under de senaste åren jobbat strukturerat och metodiskt för att hitta tillbaka till teamkänslan och på så sätt glädjen i arbetet som gör
att brukaren får en bättre omvårdnad.

- Jag är glad över att Svedjegården uppmärksammas för det utvecklingsarbete de gjort de senaste två åren, där chefer och medarbetare tillsammans har jobbat med brukarnas bästa i fokus. Stort grattis till alla på Svedjegården, säger Anda Embretzen, socialchef.

Om Härjedalens kommuns kvalitetspris

Kvalitetspriset delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp i socialförvaltningen och är avsett att uppmärksamma och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel i vård och omsorg.

Kvalitetspriset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter till nytänkande, engagemang och ett professionellt förhållningssätt med fokus på verksamhetsutveckling.

För att få kvalitetspriset ska enheten ha bedrivit ett utvecklingsarbete som gör att personer som tar emot stöd och service upplever högre nöjdhet. Utvecklings­arbetet ska bidra tiIl lärande för andra enheter.

Priset motsvarar innevarande års prisbasbelopp.

Nominera till nästa års kvalitetspris.

Senast uppdaterad: 2 november 2021 14:27
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas