Tillgänglighetspris för Panoramaleden i Lofsdalen

Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening får Härjedalens kommuns tillgänglighetspris 2021 för Panoramaleden.

Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening får kommunens tillgänglighetspris 2021 för Panoramaleden, som gör det möjligt att ta sig upp på fjället med rullstol, rullator och barnvagn.

Motiveringen lyder:

Panoramaleden ger alla möjlighet att känna vildmarkskänsla och upplevelsen att befinna sig mitt i fjällvärlden. Leden bjuder på lukt av natur och en vidsträckt utsikt. Alla sinnen får sitt när du väljer Panoramaleden.

Priset består av 10 000 kronor och delas ut på kommunfullmäktiges möte måndag 29 november 2021.

Tillgänglighetspriset delas ut årligen till ett företag som genom kreativitet, kunskap och god service gjort sin verksamhet mer tillgänglig för alla. Tillgänglighetspristagare utses av Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta, HRPF.

Senast uppdaterad: 4 november 2021 13:07
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas