Beslut: Stöd till utveckling av varumärket mat från Härjedalen

Hel korv och uppskuren korv på bädd av is och enbär

Samhällsutvecklingsutskottet har beslutat att bidra med 180 000 kronor till att bygga, utveckla och underhålla ett varumärke för mat producerad i Härjedalen. Varumärket ska ägas av den ideella föreningen Härjedalsmat.

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 12 oktober 2021 att bidra med 180 000 kronor under två år till Hushållningssällskapets arbete med att bygga, utveckla och underhålla ett kollektivt geografiskt matvarumärke. Varumärket ska ägas av den ideella föreningen Härjedalsmat, som håller på att bildas.

Finansiering

Pengarna tas från de pengar Härjedalens kommun fått av Tillväxtverket för
att stärka näringslivet i kommunen. Ytterligare finansiering kommer från Hushållningssällskapet, 65 204 kronor och Jordbruksverket (2 206 836 kronor).

Medfinansieringen bedöms kunna bidra till tillväxt för kommunens småskaliga matproducenter och intressenter.

Senast uppdaterad: 11 november 2021 10:33
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas