Beslut: Sälj en del av Pålsvallen

Karta över Pålsvallen och Tänndalsvallen

Samhällsutvecklingsutskottet har beslutat att sälja en del av Pålsvallen i Tänndalen.

Härjedalens kommun äger 385 000 kvadratmeter mark i Pålsvallen, Tänndalen (Funäsdalen 8:112). Kommunen har ingen användning av marken, som lämpar sig väl för fritidsboende. Samhällsutvecklingsutskottet har beslutat att sälja en del av marken i Pålsvallen i Tänndalen.

Samhällsutvecklingsutskottet har beslutat att göra en allmän förfrågan om marken till intressenter som vill utveckla området.

Senast uppdaterad: 15 november 2021 14:27
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas