Beslut: Nya tomter i Sveg

Karta över de de nya tomterna på Äggarvägen i Sveg.

De nya tomterna på Äggarvägen är markerade med rött.

Nya tomter på gång i attraktivt område vid Ljusnan i Sveg.

I Sveg är det ont om attraktivt belägna kommunala tomter att bygga bostadshus på. Ett nytt område för tomter planeras vid Äggarvägen. Området ligger vackert intill Ljusnan, nära idrottsplatsen och centrala Sveg. Planläggningen av området prioriteras eftersom det är avsett för permanent boende.

Kommunstyrelsen har 17 november 2021 beslutat att ta fram en detaljplan för del av Sveg 2:20 och del av Sveg 6:5 för att göra det möjligt att bygga bostadshus där.

Senast uppdaterad: 24 november 2021 17:03
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas