Beslut: Försäljning av tomter på Olen i Funäsdalen

Drönarbild över Funäsdalen med kabinbana och Funäsdalssjön. Tagen från Funäsdalsberget med utsikt över byn. Höst.

Vy över Funäsdalen. Foto: Morgan Grip.

Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2021 att sälja fyra tomter på Olen i Funäsdalen för 3 miljoner kronor. På tomterna ska LSS-boende och radhus byggas.

Emrahus, som är specialister på att uppföra gruppbostäder och LSS-boende, erbjuds köpa fyra tomter i Funäsdalen under förutsättning att de på bäst lämpad tomt uppföra ett LSS-boende för sex personer och bygger radhus på de övriga tre tomterna.

LSS-boendet på delar av Funäsdalen 8:112 ska ägas av Emrahus och hyrs av Härjedalens kommun. Försäljning om ett hyresavtal finns och socialförvaltningen har godkänt boendets utformning.

Senast uppdaterad: 29 november 2021 15:01
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas