Många deltidsbrandmän i Härjedalen har sitt ordinarie arbete i kommunen

Räddningstjänsten placerar ut en varningsskylt med texten olycka på en snöig väg. I bakgrunden syns blåljusfordon.

I Härjedalen är 34 procent av deltidsbrandmännen anställda i kommunen. Det är den högsta siffran i länet.

Räddningstjänsten i Härjedalen bygger på deltidsbrandmän. Det kräver att arbetsgivare är positivt inställda till att medarbetare är deltidsbrandmän. Under 2020 var det till exempel 41 utryckningar i Sveg under dagtid; alltså färre än en utryckning i veckan.

Sedan 17 november 2021 gäller nya rutiner för att bevilja bisysslor, som att vara räddningstjänstpersonal i beredskap.

- Vi behöver ett bredare perspektiv på frågan med extrajobb, främst när det gäller deltidsbrandmän, där vi har behov av att rekrytera, säger Gunnel Gyllander, kommunchef.

I Härjedalens kommun finns 94 personer anställda som räddningstjänstpersonal i beredskap. 32 personer av dem, eller drygt en tredjedel, är anställda i kommunen eller ett kommunalt bolag.

- Härjedalens kommun är delägare i Jämtlands räddningstjänstförbund och vi är mån om att ha en väl bemannad räddningstjänst, säger Gunnel Gyllander.

Räddningstjänstpersonal i beredskap som har anställning i Härjedalens kommun

Ort

Anställda i

kommunen

Anställda i

Härjegårdar

Anställda i

Vatten och miljöresurs

Kommentar

Sveg

13

1

2

16 av totalt 21
= 76 procent

Ytterhogdal

2


2


Lillhärdal

2
Lofsdalen

Vemdalen

1
Hede

3

1Funäsdalen

55 av totalt 14
= 35 procent


Senast uppdaterad: 8 december 2021 15:21
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas