Nya åtgärder för minskad smittspridning

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19.

Smittspridningen ökar i Sverige, dock från en låg nivå. För att hindra att smittan ökar ytterligare införs rekommendationer från 8 december 2021.

Följ utvecklingen på krisinformation.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att

 • Hålla avstånd till andra i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Om det är möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt.
 • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel. Rekommendationen gäller för vuxna resenärer.

På arbetsplatser

Arbetsgivare uppmanas att

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig och informera om vikten att stanna hemma när man får symptom.
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
 • De som ansvarar för kollektivtrafik rekommenderas att behålla en full turtäthet.

Serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Det kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

 • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme.
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra.
 • Använda alternativa lösningar till köer, som nummerlappar.

Ekonomiskt stöd

Regeringen har beslutat om ekonomiska stödåtgärder.

Ersättningar som återinförs och förlängs från 8 december 2021 till 31 mars 2022.

 • Slopat läkarintyg för smittbärarpenning.
 • Riskgruppsersättning och viss tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn.
 • Tillfällig föräldrapenning vid bland annat skolstängning.
 • Ersättning för slopat karensavdrag för anställda (samt motsvarande ersättning till egenföretagare) för att underlätta att stanna hemma vid sjukdom.
 • Ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader.
 • Skattefri parkeringsförmån förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.
 • Evenemangsstödet förlängs till 31 mars 2022.
Senast uppdaterad: 14 december 2021 10:07
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas