Ansträngt personalläge på grund av pandemin

Närbild av  coronavirus.

Personalläget i vård, omsorg och utbildning är ansträngt på grund av pandemin.

Kommunen har ett ansträngt personalläge i verksamheter inom vård, omsorg, förskola och skola. Många är sjuka och läget förvärras av väntetider för provtagning av covid-19 och att det kan ta tre dygn att få provsvar.

- Bemanningsläget är mycket ansträngt i flera av våra verksamheter över hela kommunen, säger kommunchef Gunnel Gyllander.

Senast uppdaterad: 11 januari 2022 13:06
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas