Härjedalens kommun går upp i stabsläge

Närbild av  coronavirus.

Härjedalens kommun har gått upp i stabsläge med anledning av den ökade smittspridningen. Stabsläget ger kommunledningen möjlighet att ta snabbare beslut och samordna arbetet med pandemifrågorna effektivare.

Personalläget inom vård, omsorg, förskola och skola är fortsatt ansträngt och man jobbar nu med frågan om hur resurserna kan omfördelas.

- Vi har fullt fokus på att stärka bemanningsläget, säger kommunchef Gunnel Gyllander.

I nuläget avråder kommunen från besök på särskilda boenden.

Tänk på att skydda dig själv och andra – följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer Länk till annan webbplats.

Mer information

Härjedalens kommuns arbete med pandemin Länk till annan webbplats.Coronapandemin: detta gäller just nu (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 januari 2022 13:13
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas