Förslag: Använd ytan vid E45 till service

Parkeringen väster om Medborgarhuset i Sveg. Foto: Torgny Henriksson, Härjedalens kommun

Vid samhällsutvecklingsutskottets sammanträde 1 februari 2022 behandlas ett förslag om att använda ytan mellan Medborgarhuset och E45:an till service.

Förslaget innebär att kommunens personalparkering i Sveg flyttar från Medborgarhusets västra gaveln till öster om huset för att ge plats åt annan verksamhet.

– Det är inte rimligt att en av de attraktivaste ytorna i Härjedalen ska användas till personalparkering, säger Lars-Olof Mattsson (M), ordförande i samhällsutvecklingsutskottet.

Han menar att det finns gott om mark kring Medborgarhuset där en personalparkering får plats. Genom att frigöra ytan längs infartsleden E45 ges tillfällen att skapa nya möjligheter kommersiellt och servicemässigt.

– Vi ska arbeta fram vilka funktioner området ska få. En inte alltför djärv gissning är att en del av ytan ska användas för laddning av elbilar, behovet av sådant exploderar och vi måste förstås vara med på det tåget. Kanske kan vi även skapa kommersiella ytor. Det får det fortsatta arbetet och intresset hos möjliga aktörer utvisa, säger Lars-Olof Mattsson.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022 16:20
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas