Sveg och Funäsdalen sticker ut vad gäller mätning av narkotika i avloppsvattnet

Vattenkran

Länsstyrelsen Jämtlands län har tillsammans med sju kommuner tagit prover vid tolv av länets största avloppsreningsverk. De första analyserna visar att det finns spår av narkotika i alla deltagande kommuner. Resultaten visar att Sveg sticker ut vad gäller kokain och Funäsdalen vad gäller cannabis i avloppsvattnet.

- Vi tar resultaten på största allvar. Efter denna mätning måste vi samla mer information och analysera resultatet för att få en tydligare lägesbild och kunna sätta in kraftfulla åtgärder där det behövs, säger kommunchef Gunnel Gyllander.

Resultatet av mätningen kommer att diskuteras på Trygghets- och folkhälsorådets möte om två veckor. Här ingår, förutom kommunens förvaltningar, Polismyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och Svenska kyrkan.

- Härjedalens kommun har flera samverkansforum när det gäller drog- och brottsförebyggande arbete som går att utveckla ytterligare. Den provtagning som gjorts ger en första ögonblicksbild men är en viktig pusselbit i detta arbete, säger folkhälsoplanerare Agneta Roberts.

Provtagningarna kommer att fortsätta var sjätte månad till 2024. Syftet är att bidra till en breddad lägesbild till det drog- och brottsförebyggande arbetet lokalt och regionalt.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022 16:25
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas