Vill någon driva en hundrastgård i Sveg?

Efter att sexton medborgarförslag om hundrastgård i Sveg lämnats in beslutade kommunstyrelsen att utreda om någon annan aktör vill driva en hundrastgård. Under början av februari 2022 får föreningar verksamma i Sveg frågan om de vill driva en hundrastgård i området.

Under hösten 2021 lämnades sexton medborgarförslag om att göra iordning och åter öppna hundrastgården vid Storön i Sveg. Kommunstyrelsen beslutade att ta reda på om det finns förutsättningar för en lokal förening att driva en hundrastgård i Svegs-området.

Eftersom föreningar har olika förutsättningar behöver varje förening se över är vilka kostnader det kan medföra för dem och göra bedömningen om det är en verksamhet som föreningen vill och har möjlighet att driva. Det finns inget driftbidrag att söka för denna typ av verksamhet hos kultur- och fritidsavdelningen.

Exempel på kostnader och vad kommunen kan bistå med

Exempel på kostnader för drift av en hundrastgård

 • Daglig tillsyn.
 • Tillhandahållande och tömning av sopkärl.
 • Vintertid: Snöröjning och halkbekämpning till och från rastgården.
 • Reparation och underhåll av till exempel staket och grind.
 • Eventuell belysning.

Vad föreningen behöver för att driva en hundrastgård

 • Mark för uppsättning av hundrastgården eller
 • nyttjande- eller arrendeavtal hos annan markägare.

Vad kommunen kan bistå med till en förening som driver hundrastgård

 • Begagnat staket i befintligt skick och grind från tidigare hundrastgård.
  Staketet är inte komplett. Det behöver köpas spännvajer som brukar sitta både uppe och nere på ett staket för att hålla det spänt samt öglor som fäster staketet i stolparna.
 • Om föreningen är intresserad av att arrendera mark av kommunen: Kontakta mark- och exploateringsingenjören.

Svar skickas senast söndag 20 februari 2022 till fritid@herjedalen.se.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022 15:52
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas