Park i Sveg blir yta för aktiviteter, kultur och en större lekplats

Rutschkanor i en lekpark.

Järnvägsparken i Sveg får ny skepnad och lekplatsen utvecklas för att attrahera fler. Parken ska bli en attraktiv mötesplats med yta för aktiviteter, kultur och lekpark.

- Parken ska bli till en plats för rörelse och social kontakt över åldersgränserna. I planering och utförande tas hänsyn till att forma ytor för personer med funktionsvariationer, säger Linda Bergström, avdelningschef för kultur och fritid.

Det finns investeringsmedel för parken, en halv miljon kronor till utveckling av Järnvägsparken i budgeten för 2022 och sedan tidigare finns 400 000 kronor avsatta för lekpark.

- Medborgarna bjuds in för att bidra med idéer till parkens innehåll. Vi satsar särskilt på dialog med barn och unga. Det är en del av kommunens arbete för befolkningsutveckling och för att öka medborgares delaktighet och inflytande i den lokala utvecklingen, säger Jonas Kojan, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen.

Formen för medborgardialogen presenteras under april eller maj.

I parken finns en även en tennisplan som sköts av Svegs idrottsklubb.
Svegs idrottsklubb har även arrendeavtal för en del av parken där de tillsammans med Svegs företagar- och utvecklingsförening byggt ett utegym, som kommunen bidragit med 100 000 kronor till.

Jobbet med att utveckla Järnvägsparken börjar 1 april 2022. Invigning sker sommaren 2023. Järnvägsparken är en del av Sveg 6:5 i korsningen Gränsgatan och Herrögatan.

Senast uppdaterad: 1 februari 2022 16:23
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas