Avvecklade pandemirestriktioner från onsdag den 9 februari

Närbild av  coronavirus.

Onsdagen den 9 februari avvecklas de flesta åtgärder mot covid-19. Folkhälsomyndigheten anhåller även till regeringen om att covid-19 inte längre ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från den 9 februari

Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

  • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
  • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
  • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

Mer information

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.Restriktioner tas bort 9 februari (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.Covid-19: När ska jag stanna hemma? (1177 Vårdguiden/Region Jämtland Härjedalen) Länk till annan webbplats.Senast uppdaterad: 4 februari 2022 11:08
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas