Praktik med språkfokus bra för individen och vården

Douglas Anderson-Åhlfeldt

- Vi behöver kompetenta medarbetare både nu och i framtiden för en säker och trygg vård och omsorg. Vården ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och kunskap i svenska är A och O, säger Douglas Anderson Åhlfeldt, som leder utvecklingsarbetet där personer som står långt från arbetsmarknaden erbjuds praktik i kombination med studier i svenska.

- Vi tycker att vi har hittat ett bra arbetssätt och hoppas att fler vill göra lika. Vi ser framsteg hos praktikanterna, som är det viktigaste målet. Men det här kan även gynna kommunens behov av personal i längden, säger Douglas Anderson Åhlfeldt, medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Han leder ett utvecklingsarbete för personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Det är ett samarbete mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten, Lärcentrum och Arbetsförmedlingen i Härjedalen.

- Särskilt fokus riktas mot kunskap i svenska språket, en nyckelkompetens för att bli en fullvärdig medarbetare i vård och omsorg, säger Douglas Anderson Åhlfeldt.

Handledarna får en särskild utbildning för att leda personer med svenska som andra språk. Praktikanterna kombinerar arbetsplatspraktik och studier i svenska.

- Det främsta syftet är att personer som står långt från arbetsmarknaden ska ta ett steg mot arbete eller utbildning. Våra medarbetare blir bättre handledare och arbetsplatsen - alla berörda medarbetare - utvecklar förmågan att inkludera personer med olika kunskap i svenska, säger Douglas Anderson Åhlfeldt och vill uppmuntra fler att delta i utvecklingsarbetet.

- Antal medborgare i arbetsför ålder ökar inte i samma takt som antalet medborgare med behov av vård och omsorg. För att lösa ekvationen krävs strategier för kvalitetssäkrad kompetensförsörjning. Det har vi tagit fram och jag tror att det kan gynna fler.

Samordningsförbundet i Jämtland står för största delen av kostnaderna i utvecklingsarbetet.

Mer information

Projektledare
Douglas Anderson Åhlfeldt
douglas.anderson-ahlfeldt@herjedalen.se

Praktiksamordnare
Kicki Jonasson
kicki.jonasson@herjedalen.se

Senast uppdaterad: 10 februari 2022 15:24
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas