Förslag: Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen

Snöskoter i solbelyst vinterlandskap.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen. Frågan avgörs av kommunfullmäktige 28 februari 2022.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige inrättar ett reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen, godkänner föreslagna markägaravtal och driftavtal mellan kommunen, fastighetsägare och driftsbolag och godkänner föreslagna bestämmelser för reglerområdet.

Lofsdalsspår ekonomisk förening har önskat att kommunen i Lofsdalenområdet inrättar ett reglerområde för skotertrafik. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 29 november 2021 återremitterades ärendet för att invänta den nya terrängkörningslagen.

Det finns inget som hindrar att kommunen avtalar om friåkningsområde på statens mark i Lofsdalsområdet. Förutsättningarna för att bilda ett reglerområde för skotertrafik finns och befolkning och besökande efterfrågar regler.

De flesta markägaravtalen är underskrivna, reglerområdet är fastställt, bestämmelser är framtagna och två samebyar har i en avsiktsförklaring ställt sig positiva till att bilda ett reglerområde. Utredningen om ny terrängkörningslag bereds och ligger vilande hos Miljödepartementet tills vidare.

Kommunstyrelsens möte hölls 9 februari 2022.

Senast uppdaterad: 15 februari 2022 11:55
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas