Påverka utvecklingen av nära vård - vi vill veta vad som är viktigt för dig

Vårdpersonal prata med äldre dam sittande i en soffa.

Foto: Morgan Grip.

Sverige ställer om till en nära vård där invånare är delaktiga för att skapa en kostnadseffektiv, tillgänglig och samordnad vård på lika villkor för hela befolkningen. Svara på enkäten och tala om vad du tycker. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Sverige pågår en långsiktig förändring av hälso- och sjukvården för att möta den demografiska utvecklingen. Vi ställer om till en nära vård där invånare görs delaktiga och tillsammans skapar vi en kostnadseffektiv, tillgänglig och samordnad vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Säg vad du tycker i enkäten på Region Jämtland-Härjedalens webbplats senast torsdag 3 mars 2022. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att vården ska bli den bästa möjliga och att vi tillsammans kan arbeta fram en gemensam målbild behöver vi hjälpas åt. Ditt engagemang och dina åsikter är värdefulla och vi är tacksamma om du vill svara på vad som är viktigt för dig.

Webbenkäten finns på Region Jämtland-Härjedalen till och med torsdag 3 mars 2022.

Webbadress till webbsida med enkäten på www.regionjh.se/viktigtformig och en QR-kod som leder till samma sida.
Senast uppdaterad: 15 februari 2022 12:31
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas