Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen på samråd 25 februari till 24 april

Drönarbild över Funäsdalen med Funäsdalsberget i fonden. Villor och vägar mellan snötäckt sjö och skogsklätt berg med snötäckta backar.

Härjedalens kommun tar nu fram en ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen - Ljusnedal. Under tiden 25 februari till 24 april kan alla intresserade av utvecklingen i området komma med synpunkter.

En fördjupad översiktsplan stakar ut den långsiktiga utvecklingen inom ett visst område. Planen ska visa riktningen för hur mark, vatten och den bygda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den blir vägledande i beslut kring markanvändning i området.

Under samrådstiden är alla välkomna att komma med synpunkter på förslaget.

Gå till samrådsförslag fördjupad översiktsplan Funäsdalen - Ljusnedal

Senast uppdaterad: 25 februari 2022 08:52
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas