Beslut: Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen

Snöskoter i solbelyst vinterlandskap.

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen.

Kommunfullmäktige har beslutade 28 februari 2022 beslutat att inrätta ett regleringsområde för skotertrafik i Lofsdalen. Markägaravtal och driftavtal mellan Härjedalens kommun, fastighetsägare och driftbolag godkänns i beslutet och bestämmelser i regleringsområdet antas.

Lofsdalsspår ekonomisk förening har ansökt om att Härjedalens kommun ska inrätta ett reglerområde för skotertrafik. Ett regleringsområde skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar skoterturism under ordnade former längs leder och i utpekade friåkningsområden. Förutsättningar för att bilda ett reglerområde för skotertrafik i området finns och befolkning och besökande önskar regler. Kommunen har enligt lag befogenhet att inrätta reglerområden för skotertrafik. Ett friåkningsområde på statens mark i Lofsdalsområdet möter inga hinder.

De flesta markägaravtal är underskrivna, reglerområdet är fastställt, bestämmelser och föreskriften är framtagna och två samebyar har i en avsiktsförklaring ställt sig positiva till bildandet av ett reglerområde.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022 15:13
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas