Plus för både befolkningsökning och flyttnetto i Härjedalen

Foto: Jim Bäck.

Befolkningen i Härjedalen ökar och vid årsskiftet bodde 10 114 personer i Härjedalen. Det är 44 personer fler än ett år tidigare. Även flyttnettot visar att fler flyttar hit än härifrån.

Befolkningen i Härjedalen ökar och det beror på att fler flyttar hit. Fortfarande är det fler som dör än som föds men inflyttningen gör att Härjedalens kommun trots det fick en befolkningsökning 2021.

- Det är glädjande att så många har valt att flytta till Härjedalen. Vi som jobbar med inflyttning får många frågor om bostad, arbete och skola från människor som funderar på att flytta hit. Många längtar till naturen och vill komma bort från stress och otrygghet. Under en pandemi blir det tydligt att människorna uppskattar att det finns gott om plats här. Nu ser vi resultatet i siffror; att Härjedalen är attraktivt och att vårt arbete med inflyttning ger resultat, säger Helena Åkerlind, som jobbar med kommunens inflyttarservice.

Den senaste året har kommunen jobbat med ett nätverk av eldsjälar som bidrar till inflyttningen. De jobbar på olika sätt: välkomstteam, svarar på frågor om Härjedalen och berättar om hur bra de tycker att det är att bo och verka här.

- Eldsjälarna har en stor del i det goda resultatet. Kommunens mål är att befolkningen ska vara fler än 10 000 och att vi ska ha ett positivt flyttnetto - och det uppnådde vi med råge förra året, säger Helena Åkerlind.

Flyttnettot var vid senaste årsskiftet 90 personer; 721 personer har alltså flyttat från Härjedalen och 811 personer har flyttat till Härjedalen under 2021. Störst är befolkningsökningen i grupperna 35-39 år och 50-54 år. Minskningen i befolkningen är störst i gruppen 15-24 år.

Flyttnetto, skillnad mellan inflyttning och utflyttning, under 2021 och befolkningsmängd 31 december 2021 i Härjedalens kommun (SCB)

Områden

Flyttnetto

under 2021

personer

Befolkning

31 december 2021

Tännäs-Ljusnedal-

Tänndalen-Funäsdalen

59

2 261

Vemdalen

35

929

Älvros-Ängersjö

10

283

Lillhärdal

-15

594

Linsell-Lofsdalen

33

379

Sveg

-21

3 609

Hede

-26

1 353

Ytterhodal-Överhogdal

15

700

SCB:s justeringspost


6


Senast uppdaterad: 8 mars 2022 13:14
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas