Vill du hjälpa en medmänniska - vi söker gode män och förvaltare

Som god man eller förvaltare är du ställföreträdare för din huvudman och hjälper personen med myndighetskontakter och att sköta ekonomin. Du är en intressebevakare - inte en utförare av sociala insatser.

Som god man och förvaltare är du uppdragstagare med din huvudman som uppdragsgivare. Du har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget men har inte en anställning.

Mer information

Kontakta Lisa och Ingela på överförmyndarexpeditionen i Bräcke.
0693-161 08 mellan klockan 10 och 12.
ofn@bracke.se

Kontakt

Senast uppdaterad: 8 mars 2022 14:31
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas