Beslut: 3,1 miljoner till Hede hembygdsgård

Drönarbild över snötäckta timmerhus på en gård i Hede.

Hede hembygdsgård. Foto: Håkan Persson.

Kommunstyrelsen har 16 mars 2022 beslutat att medfinansiera Hede hembygdsförenings bygge av ett Per-Albin-fjös på hembygdsgården. Byggnaden ska fungera som arkiv, samlingslokal och väntsal. Total kostnad blir över 10 miljoner kronor.

Byggnaden ska vara stöld-, vatten- och ljusskyddad för att bevara gamla klenoder som kartor, brev och skrifter från Hede gamla socken. Arkivet ska vara lättillgängligt för skolelever, boende i Hedebygden och besökare. Byggnaden utrustas med en samlingslokal och en väntsal med handikapptoalett för bussresenärer.

Totalt kostnad beräknas bli 10 546 250 kronor. Hembygdsföreningen har sökt medel ur Allmänna arvsfonden och Boverket. För att få bidrag från Boverket krävs kommunal finansiering på minst 30 procent av den totala kostnaden, det vill säga 3 163 875 kronor. Av dessa kommer 2 263 875 miljoner kronor från Grundsjöns regleringsfonden och 900 000 kronor fördelat på åren 2022, 2023 och 2024 från Härjedalens kommun.

Senast uppdaterad: 16 mars 2022 14:15
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas