Beslut: Funäsdalens förskola byggs ut

Skolbyggnad med snöklädda fjäll i bakgrunden.

Kommunstyrelsen beslutade 16 mars 2022 att bygga ut Funäsdalens förskola med en avdelning. I början av året efterfrågades hundra förskoleplatser i området.

Vid senaste årsskiftet efterfrågades 100 förskoleplatser i Funäsdalen och en avdelning har från årsskiftet verksamhet i provisoriska lokaler i Fjällviolen. Kostnaden för att bygga ut förskolan i Funäsdalen med en avdelning uppskattas till 6 miljoner kronor.

Förskolan i Funäsdalen, som öppnade 2017, har fyra avdelningar. Förskolan har stora lokaler och från 2018 har varje avdelning 20 platser istället för gängse 17. Hösten 2018 uppskattades behovet till 80 platser i slutet av samma år.

Plus för både befolkningsökning och flyttnetto i Härjedalen

Senast uppdaterad: 21 mars 2022 09:14
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas