Sök pengar ur donationsfonder

Sök pengar ur de donationsfonder som kommunen förvaltar. Du ansöker enklast via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sista ansökningsdag är 30 april 2022.

Utdelningsbara donationsmedel 2022

Stiftelsen Södergrens fond 451 062 kronor
Stiftelsen Svegs sjukhus samfond 267 965 kronor

Stiftelsen Södergrens donationsfond

Ändamålet är att främja barn- och ungdomsvård, bistå åldringar och personer med funktionshinder.

Utdelning kan ske till personer som är folkbokförda i före detta Tännäs kommun (Funäsdalsområdet). För barn görs ansökan av målsman eller med målsmans medgivande.

Stiftelsen Svegs sjukhus samfond

För täckning av till exempel kostnader för eftervård, rekreationsresor, pedagogiska leksaker eller hjälpmedel.

Utdelning kan ske till patienter folkbokförda i Härjedalens kommun. För barn görs ansökan av målsman eller med dennes medgivande.

Ansökningstid

Ansökningar om pengar ur kommunstyrelsens donationsfonder ska vara kommunen tillhanda senast 30 april 2022. Beslut om utdelning fattas i juni 2022.

Ansök via e-tjänst senast 30 april 2022

Ansökan görs via kommunens e-tjänst för kommunalt förvaltade fonder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansök via blankett

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 april 2022
Ansökningsblankett finns på www.herjedalen.se/blanketter

Ansökan skickas till

Fondens namn
Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Mer information om fonderna

Mer information om fonderna finns på Härjedalens kommuns webbplats.

Handläggare för donationsfonder

Telefon: 0680-161 00 vardagar 10.00-12.00

Bakgrund

Härjedalens kommun förvaltar fonder, eller stiftelser som benämningen är enligt stiftelselagen. Stiftelserna förvaltas av kommunstyrelsen.

Förvaltning

Utdelningsbara donationsmedel beräknas årligen fram av ekonomiavdelningen. Utskotten beslutar om utdelning enligt bestämmelserna för varje stiftelse och lämnar beslutet till ekonomiavdelningen för utbetalning.

Senast uppdaterad: 5 april 2022 10:48
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas