Beslut: Anställda inom vård och omsorg får bidrag till arbetsskor

View of some teenager legs on a classroom.

Tisdagen den 29 mars beslutade socialutskottet att arbetsgivaren ska ge alla anställda ett bidrag på 1 000 kronor för inköp av arbetsskor.

Bidraget kommer att betalas ut i form av lönetillägg.

De medarbetare som omfattas är tillsvidareanställd personal inom äldreomsorg och funktionsstöd/LSS samt hälso-och sjukvården.

- Det blir många steg per dag för medarbetare inom vård och omsorg. Därför betyder det mycket för arbetsmiljön att man har bra arbetsskor, säger socialchef Anda Embretzen.

- Genom införandet av ett skobidrag vill vi som arbetsgivare bidra till detta, säger Anders Häggkvist (C), ordförande i socialutskottet.

Senast uppdaterad: 29 mars 2022 16:44
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas