Nytt bibliotek i Hede med sagorum och meröppet

Sagorum med ihåligt träd, färggranna lampor, svampar och massor av kuddar.

Sagorummet i biblioteket i Sveg ger inspiration till hur sagorummet i bibliotekets nya lokaler i Hede ska utformas.. Foto: Morgan Grip.

I sommar öppnar biblioteket i Hede i nya lokaler. Biblioteket får ett sagorum och erbjuder besökarna meröppet när biblioteket inte är bemannat.

Under sommaren öppnar biblioteket i Hede i nya lokaler på Storgatan, intill kommunkontoret. Det nya biblioteket har bättre tillgänglighet eftersom det ligger i bottenplan.

Det nya biblioteket har ett fantasifullt sagorum för barn. Sagorummet påminner om sagoskogen som finns i bibloteket i Sveg.

Meröppet introduceras under hösten och gör att besökare får tillgång till biblioteket även när det inte är bemannat. För att besöka biblioteket när det är obemannad behöver besökaren vara över 18 år och har skrivit kontrakt med kommunen. Biblioteket är öppet med personal på plats lika många timmar varje veckan som tidigare.

- Det är roligt att vi är bland de första i länet att erbjuda meröppet som gör att besökarna kan gå till biblioteket när de själva har möjlighet istället för att anpassa sig efter öppettiderna. Vi har planer på att erbjuda meröppet på fler orter, säger Jessica Strand, chef för kulturverksamheten.

Kommunstyrelsen har beviljat 800 000 kronor för flytt av biblioteket i Hede. Det omfattar nya möbler, inrättande och inredning av ett barnrum samt utrustning för meröppet.

Senast uppdaterad: 12 april 2022 15:15
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas