Beslut: Avgiftsfri månad i förskolan

Ett barn som leker med leksakståg.

Kommunstyrelsen har 13 april 2022 beslutat om en avgiftsfri månad för vårdnadshavare med barn i förskola och på fritidshem som kompensation för begränsade öppettider, hörsamhet och stängda verksamheter under coronaviruspandemin.

Den avgiftsfria månaden blir maj eller juni 2022.

Beslutet innebära en minskad intäkt på 550 000 kronor. Det påverkar verksamheternas förutsättningar att få en ekonomi i balans 2022.

Senast uppdaterad: 26 januari 2023 08:53
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas