Beslut: Riktlinjer för visselblåsning 

Medborgarhusets entré.

Foto: Morgan Grip.

Kommunstyrelsen har 13 april 2022 beslutat om riktlinjer för visselblåsning.

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innebär att arbetsgivare med fler än 50 anställda från 17 juli 2022 har skyldighet att inrätta interna och externa rapporteringskanaler och förfaranden för visselblåsning.

Visselblåsarlagen är till för att underlätta och uppmuntra till visselblåsning och förstärka skyddet för visselblåsaren. Lagen innebär förändringar i offentlighets- och sekretesslagen och säkrar anonymiteten för den som använder sig av visselblåsarfunktionen.

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att missförhållandena kommer fram. Meddelarfriheten gäller som tidigare. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsgivare uppfyller sina skyldigheter.

Senast uppdaterad: 13 april 2022 17:48
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas