Förslag: Utbyggnad av snösystem på skidstadion i Sveg

Två stora högar med snö på skidstadion i Sveg.

Skidstadion i Sveg. Foto: Morgan Grip.

Kommunstyrelsen föreslår 13 april 2022 att kommunfullmäktige anslår 700 000 kronor i investeringsmedel för inköp av 17 manuella lansar till skidstadion i Sveg.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anslår 700 000 kronor i investeringsmedel 2022 för inköp av 17 manuella lansar till skidstadion i Sveg under förutsättning att medel till projektet beviljas av Arvsfonden.

Ett fungerande konstsnösystem är en förutsättning för att ha NIU-utbildningar vid Härjedalens gymnasium. Det medför betydande extra kostnader för gymnasiet att köra NIU-eleverna till andra arenor när det är ont om snö i Sveg. Arbetsmiljömässigt är inte resor att föredra eftersom det ökar arbetstiden.

Snöprojektet i Sveg är ett samarbete mellan Svegs idrottsklubb, Härjedalens gymnasium, kultur- och fritidsavdelningen och utvecklingsavdelningen. Inom snöprojektet har medel sökts genom bygdemedel och Allmänna arvsfonden för investering av fasta manuella snölansar på skidstadion. Investeringen i konstsnösystemet beräknas kosta 6 miljoner kronor.

Ekonomi

700 000 kronor belastar investeringsbudgeten för 2022.

Senast uppdaterad: 13 april 2022 18:16
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas