Kommunfullmäktiges möte 29 mars 2021 behöver inte göras om

Förvaltningsrätten i Härnösand avslår överklagandet om laglighetsprövning rörande det digitala kommunfullmäktigemötet 29 mars 2021. Mötet behöver därmed inte göras om.

En ledamot i kommunfullmäktige har överklagat utifrån i huvudsak tekniska problem och att han anser att alla ledamöter inte var synliga hela tiden.

Senast uppdaterad: 13 april 2022 16:26
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas