Beslut: Mer snö på skidstadion i Sveg

Två stora högar med snö på skidstadion i Sveg.

Skidstadion i Sveg. Foto: Morgan Grip.

Kommunfullmäktige har 25 april 2022 beslutat att anslå 700 000 kronor i investeringsmedel för inköp av 17 manuella lansar till skidstadion i Sveg.

Kommunfullmäktige anslår 700 000 kronor i investeringsmedel för inköp av 17 manuella lansar till skidstadion i Sveg under förutsättning att medel till projektet beviljas av Arvsfonden.

Ett fungerande konstsnösystem är en förutsättning för att ha NIU-utbildningar vid Härjedalens gymnasium. Det medför betydande extra kostnader för gymnasiet att köra NIU-eleverna till andra arenor när det är ont om snö i Sveg. Arbetsmiljömässigt är inte resor att föredra eftersom det ökar arbetstiden.

Snöprojektet i Sveg är ett samarbete mellan Svegs IK, Härjedalens gymnasium, kultur- och fritidsavdelningen och utvecklingsavdelningen. Inom snöprojektet har medel sökts genom bygdemedel och Allmänna arvsfonden. Investeringen i konstsnösystemet beräknas kosta 6 miljoner kronor.

Senast uppdaterad: 25 april 2022 16:54
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas