Beslut: Rätt att låna 300 miljoner för att bygga ut vatten och avlopp

drinking water flows from a chrome water tap.

Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2022 att kommunen kan låna 300 miljoner kronor för att möta högre krav på kapaciteten för vatten- och avlopp och ökade miljökrav.

Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen rätt att låna 300 miljoner kronor under åren 2022 till 2024. Härjedalens kommun har under flera år gjort stora investeringar i vatten och avlopp, som finansieras genom avgifter från de som använder kommunalt vatten och avlopp.

Behov av ökad kapacitet och skärpta krav från myndigheter gör att kommunen har intensifierat arbetet med att bygga ut vatten- och avloppsanläggningarna. Kommunens reningsteknik med fällningsdammar byts delvis ut mot konventionell rening, som kräver omfattande investeringar.

Kommunfullmäktige beslutade redan 29 april 2019 att ge kommunstyrelsen rätt att låna 200 miljoner kronor från 2019 till 2021. Den lånemöjligheten har inte nyttjats så ett nytt beslut behövs.

Senast uppdaterad: 25 april 2022 17:48
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas