Härjedalen på andra plats som årets nyföretagarkommun

Foto: Henry Köhler

En gång om året utses Sveriges bästa kommun för nyföretagande. Härjedalens kommun var en av åtta nominerade kommuner som nu fått veta resultatet: en delad andraplats.

Nomineringarna utgår från hur många nya företag som har startats per tusen invånare från nyårsdagen 2021 till och med 30 juni 2022. Kommunerna kategoriseras enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning där Härjedalens kommun ingår i kategorin landsbygdskommun med besöksnäring.

- Det är naturligtvis mycket hedrande att Härjedalens kommun blivit nominerad och ännu mer att ha kommit på en delad andraplats. Inte minst är detta ytterligare ett tecken på vilka goda förutsättningar för företagande och vilka driftiga företagare vi har i Härjedalen säger Lars-Olof Mattsson (M), samhällsutvecklingsutskottets ordförande.

- Samarbete och personliga relationer är nyckeln till framgång och gör Härjedalen attraktivt för nya företag. I kommunen finns också hängivna eldsjälar och en stark entreprenörsanda som lägger en god grund för nyföretagande, säger Jonas Kojan, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen.

Årets nyföretagarkommun utses årligen av Nyföretagarcentrum och företaget Visma Spcs.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2022 10:09
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas