Byte av trygghetslarm under våren-försommaren

senior aktiverar trygghetsalarm

Foto: Viktor Holm.

Nu genomför kommunen ett byte av alla trygghetslarm hos dig som bor i eget boende.

Anledningen till bytet är att kommunen har upphandlat en ny leverantör av trygghetslarm, Tunstall AB. Bytet av trygghetslarmen startar i slutet av april och genomförs under cirka två månader. Alla personer som är beviljade trygghetslarm och bor i eget boende berörs av bytet.

Bytet av trygghetslarmet kostar inget för den enskilde.

Alla användare av trygghetslarmen kommer att informeras via brev om hur bytet går till.

Frågor?

Kontakta projektledare Mathilda Blomdahl via mejl mathilda.blomdahl@herjedalen.se eller telefon 0680-176 17.

Mer information om trygghetslarm finns att läsa här.

Senast uppdaterad: 17 april 2023 14:35
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas