Tyck till om det nya planförslaget för Sjöängsvägen i Funäsdalen

Vad tycker du om planförslaget för den nya bebyggelsen i Funäsdalen. Berätta vad du tycker senast 16 juni 2023.

På kommunens webbplats finns det senaste förslaget Granskning av detaljplaneförslag Funäsdalen Sjöängsvägen.

Lämna synpunkter på förslaget senast 16 juni

Planförslaget ställs ut för granskning 17 maj till 16 juni 2023.

Synpunkter framförs skriftlig till mob@berg.se, ange diarienummer MBN 2021-2324.
Senast 16 juni 2023 ska synpunkterna ha kommit in.

Den som inte framför skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 8 juni 2023 10:18
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas