Beslut: Härjedalen Sveg Airport blir bolag

Foto: Morgan Grip.

Kommunfullmäktige har 28 juni 2023 beslutat att driva Härjedalen Sveg Airport som bolag. Det görs för att säkra kompetensförsörjningen och kunna ta emot kompensation för att vara beredskapsflygplats.

Härjedalen Sveg Airport är utpekad som beredskapsflygplats i den nationella flygplatsutredningen. Bolagisering är ett krav för att få statligt stöd för beredskapsdelen.

En bolagisering främjar kompetensförsörjningen och gör det enklare att möta de ständigt ökande kraven på flygplatshållare. Bolagisering ger även bättre möjligheter till marknadsföring och samarbeten med den privata marknaden, till exempel destinationer och resebolag.

Personalen som arbetar på flygplatsen övergår till bolaget.

Finansiering

En bolagiseringsprocess beräknas kosta runt 800 000 kronor. För att en flygplatshållare ska få det statliga stödet ställs krav på motprestationer. Det statliga stödet uppgår till 75 procent av driftkostnaderna och en fullständig kostnadstäckning för beredskapskraven. Idag tar Härjedalens kommun emot stöd för cirka 50 procent av driftkostnaderna.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023 16:28
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas