Beslut: Trygghetsboende och dagverksamhet för äldre i Funäsdalen

Foto: Åsa Evertsdotter

Behovet av andra alternativ än särskilt boende för äldre i Funäsdalen har lyfts i bland annat Rådet för pensionärer och funktionsvarierade (RPF), förtroenderådet på Fjällsol och i medborgardialog. Nu har socialutskottet beslutat att göra om tio lägenheter på Fjällsol till trygghetsboende och en lägenhet till dagverksamhet för äldre.

I ett trygghetsboende bor man självständigt, men till skillnad från särskilt boende ingår inte mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Hemsjukvård kan dock erbjudas enligt samverkansavtal med Region Jämtland Härjedalen.

–Vi har länge sett behovet av en mellanboendeform för äldre i Funäsdalen. I och med att en flytt till trygghetsboendet blir biståndsbedömt får vi en möjlighet att styra vilken målgrupp som erbjuds att flytta till boendet, säger socialchef Anda Embretsen.

De lägenheter som görs om på Fjällsol ligger för sig själv på två vångsplan i byggnaden. Tio lägenheter blir trygghetsboende och utrustas med tvättmaskin och torktumlare. En lägenhet kommer att göras om till dagverksamhet för personer med kognitiv svikt.

–Vi kan möta medborgarnas behov på ett bättre sätt och kan nu också erbjuda dagverksamhet på fler orter i kommunen, säger socialutskottets ordförande Anders Häggkvist (C).

Behovet av en ytterligare ingång och hiss ska utredas vidare. Den preliminära kostnaden för ombyggnationen beräknas bli 1 000 000 kronor inklusive extra entré och hiss. 

Senast uppdaterad: 6 februari 2024 13:48
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas