Politiker och ungdomar möts över en pizza

Magnus Ström, Scandinav

Kommunstyrelsens politiker bjuder in kommunens ungdomar till pizzakvällar under våren. Det är formen för kommunens nya dialog mellan ungdomar och politiker.

Pizzakvällarna är till för att skapa goda samtal mellan kommunens ungdomar och politiker. Mötena ska fokusera på aktuella frågor i kommunen och frågor som rör ungdomar. Dialogmötena är även till för att ungdomarna ska få koll på vad som händer i kommunen, ge dem möjlighet till inflytande och locka till egna initiativ.

– Ungdomar är viktiga för kommunens utveckling. Det är därför viktigt att vi försöker pröva nya sätt att utveckla en god dialog med ungdomarna. Med dialogmötena hoppas vi nå flera ungdomar i kommunen, säger LG Nordlander, kommunalråd (S).

Dialogmötena med kommunstyrelsens politiker hålls utanför skoltid och alla ungdomar är välkomna. Dialogmötena ersätter Härjedalens ungdomsråd.

Politiker i kommunstyrelsen Härjedalens kommun

Dialogmöten våren 2024

Alla ungdomar är varmt välkomna. Kommunen bjuder på pizza.

  • Hede tisdag 12 mars 2024 klockan 18 i Sonfjällsskolans matsal.
  • Funäsdalen tisdag 9 april 2024 klockan 18 i ungdomsgårdens lokaler.
  • Sveg onsdag 15 maj 2024 klockan18 i Folkan, ungdomsgårdens lokaler, ingång mot campingen.

Kontakt

Senast uppdaterad: 22 februari 2024 15:46
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas