Byte av broräcke på E45 söder om Sveg

Foto: Trafikverket

Räcket på bron strax söder om Sveg, på E45 2,5 km väster om Byvallen, är i dåligt skick och behöver delvis bytas ut. Arbetet startar 8 april och kommer att utföras nattetid.

Bytet innebär att bron stängs av nattetid kl 20.00-05.00 mellan den 8–11 april. Under tiden som bron är avstängd leds trafiken om via Älvros till Västbacka. Dagtid kan trafiken passera precis som vanligt.

Skyltad omledningsväg kommer gå via Älvros-Kårböle-Västbacka.

Brons placering

Illustration: Trafikverket

Karta med omledningsväg

Illustration: Trafikverket

Senast uppdaterad: 4 april 2024 14:25
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas