Beslut: 1,8 miljoner till kulturskolan och fritidsgårdarna

Fritidsgården i Sveg. Foto: Fawaz Abdullah

Kommunstyrelsen har 15 maj 2024 beslutat att omdisponerar 1,8 miljoner kronor från samhällsutvecklingsutskottets budget för att stärka budgeten för kulturskola och fritidsgårdarna under 2024.

Bildningsutskottet och samhällsutvecklingsutskottet får i uppdrag att utreda kulturskolans och fritidsgårdarnas framtida organisation. Utredningen rapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 23 september 2024.

Senast uppdaterad: 15 maj 2024 15:04
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas