Beslut: Kommunen köper fastighet i Ulvkälla

Kommunen köper fastigheten Ulvkälla 6:79. Det beslutade kommunstyrelsen 15 maj 2024.

Kommunen köper fastigheten Ulvkälla 6:79 från Härjegårdar fastighets AB för 872 000 kronor. Byggnaderna på fastigheten är i dåligt skick och bör rivas. Marken ställs sedan i ordning för avstyckning till attraktiva tomter för friliggande bostäder. Innan rivning ska byggnaderna läggas ut till försäljning med villkor att de flyttas från fastigheten.

Fastigheten Ulvkälla 6:79 består av 15 lägenheter på Sörgårdsgatan i Ulvkälla, Sveg. Nio lägenheter är byggd 1967 och sex lägenheter 1999.

Senast uppdaterad: 15 maj 2024 14:23
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas