För närvarande ingen tillgång till detaljplaner

Del av Funäsdalens samhälle sett uppifrån.

Foto: Johan Svedling

Miljö- och byggavdelningen har för närvarande inte tillgång till kommunens detaljplaner då Lantmäteriet av säkerhetsskäl behövt stänga ner tjänsten.

Lantmäteriet hänvisar till denna länk för utlämning av handlingar:https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/kontakta-oss/ Länk till annan webbplats.

I nuläget finns ingen prognos för när tjänsten kan öppnas upp igen.

Mer information

Mer information och löpande uppdateringar finns på Lantmäteriets sida för driftinformation: www.lantmateriet.se/driftinformation Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024 17:13
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas