Morgonrockar i demensvården ger kvällskänsla och nattro

Två damer i morgonrockar sitter vid ett bord.

Lovis Hjort-Edén och Iris Van Denzen tycker att det känns bekvämt med morgonrockar på kvällen.

Blåvingen i Sveg testar om personal i morgonrockar ger kvällskänsla och signalerar att det är dags att sova för de som bor på det särskilda boendet.

När det drar ihop sig mot kväll tar personalen på Blåvingen i Sveg morgonrockar utanpå arbetskläderna.

– Morgonrockar ger ro och signalerar att det är kväll och dags att sova, säger Ann Kellgren, chef för det särskilda boendet Blåvingen, som är specialiserade på demensvård.

Personalen har fått välja färger på morgonrockarna och tycker att det är ett spännande projekt.

– Det känns roligt och annorlunda. Jag tror att brukarna känner att nu är det kväll och dags att sova, säger Lovis Hjort-Edén.

Personer med demenssjukdom kan ha svårt att skilja på natt och dag och kan därmed få för lite sömn, något som i sin tur påverkar allmäntillståndet.

– Det var personalens idé från början. Jag tyckte att det var bra och vi fattade gemensamt beslut på en arbetsplatsträff att testa om morgonrockar fungerar som signal att det är kväll, säger Ann Kellgren.

Ann Kellgren, chef för Blåvingen i Sveg.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024 10:29
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas