Kommunen fyller 50 år

Medborgarhuset i Sveg. Foto: Morgan Grip.

I år fyller Härjedalens kommun 50 år. Det uppmärksammas i samband med nationaldagsfirandet. Äldreomsorgen och skolorna serverar mat med influenser från Härjedalen i samband med nationaldagen.

På äldreboendena serveras middag med influenser från Härjedalen på nationaldagen. Samma dag får alla som har mat via hemtjänsten hjortroncheesecake som efterrätt. Skolor och förskolor bjuder på älggryta, kokt potatis och rårörda lingon samt flötgröt eller glass med hjortron till efterrätt onsdag 5 juni.

Härjedalens kommun blir till

Före 1952 var Härjedalen indelat i elva kommuner: Hede, Lillhärdal, Linsell, Svegs kommun, Svegs köping, Tännäs, Vemdalen, Ytterhogdal, Älvros, Ängersjö och Överhogdal. Från 1952 hade Härjedalen sex kommuner: Hede, Hogdal, Lillhärdal, Svegs köping, Svegs landskommun och Tännäs.

1967 slogs Svegs landskommun och Svegs köping ihop och bildade Svegs kommun. Vid nästa sammanslagning 1974 var det fem kommuner som bildade nuvarande Härjedalens kommun. Medborgarhuset i Sveg togs i bruk i februari 1973.

21 november 1973 sammanträdde det nyvalda kommunfullmäktige för första gången och beslutade om en valberedning, som skulle bereda personval till styrelser och nämnder. Den 17 december 1973 utsåg kommunfullmäktige de personer som skulle leda kommunen 1974 – 1976.

Så här beskriver Olaf Andersson i sin skrift "Härjedalens kommun 1974 – 1988" hur nya Härjedalens kommun började sitt arbete 1974:

Den nya kommunala epoken började med en rivstart genom några riktigt jobbiga händelser, som störde rutinerna och fordrade extraordinära och litet improviserade insatser. Det gällde bland annat ett omfattande strömavbrott och bensinransonering.

Samme Olaf Andersson, som var kommunalråd i Härjedalen 1974 – 1988, summerar samtalen om Härjedalen skulle vara en eller två kommuner så här:

Tongångarna var många gånger råa utan att vara hjärtliga.

Några händelser under Härjedalens kommuns 25 första år

Fakta är hämtade från Olaf Anderssons skrift "Härjedalens kommun 1974 – 1988".

1974

 • Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska motsätta sig fler kraftverksbyggen.
 • Skattehöjning till 16 kronor.
 • 12 980 invånare.

1975

 • Motion om delning av kommunen.
 • Lofsdalens exploateras.

1976

 • Fartab på plats i Sveg.
 • Ökade kostnader för skolbyggen i Sveg och Hede.
 • Livlig debatt om naturvård kontra turism.
 • Uppseendeväckande markaffärer i Lofsdalen.
 • Befolkningsökning med 88 personer.

1977

 • Kullenberg bygger i Vattnan och Tännäs.
 • Fjällporten-tomten i Funäsdalen skapar debatt.
 • Berggrens Sälj i Lillhärdal konkursar, kvarliggande gifttunnor vållar konflikt.
 • Skolbyggen i Hede och Sveg kostar 30 miljoner kronor.
 • Västkuststugan etableras i Ytterhogdal och Södervulk i Lillhärdal.
 • Folkomröstning om kommundelning.

1978

 • Byggnadsnämnden avslår byggnadslov för Nordbild för fjärde gången. Företaget flyttar in i gamla mejeriet i Sveg. Kommunen går in som delägare och tecknar aktier för en halv miljon kronor, men företaget kommer trots det på obestånd. Kommunfullmäktige beslutar att sälja aktierna till Arne Sköld, som ska skjuta till kapital för fortsatt drift. Flera kommunala beslut överklagas.
 • Förslag om kommundelning utreds och visar att det skulle medföra skattehöjning. En folkomröstning visar att 67 procent är emot delning av kommunen.
 • Turist- och hotellutbildning startar i Vemerskolan.

1979

 • Revisorer kritiska till kommunens beslut om Nordbild. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet
 • Debatt om fritidsexploatering; andelshussystemets konkurrens med hotellen.
 • Länsstyrelsen vill slakta alla renar som är kvar i skogslandet sommartid.
 • Teknisk nämnd inrättas.
 • 13 129 invånare.

1980

 • Simhall med kommunalt stöd invigs i Hotell Funäsdalen
 • Stiftelsen Härjegårdar prövar jordvärmeanläggning i Sveg.
 • Naturvårdsverket besvärar sig över att kommunen inte byggt nytt avloppsreningsverk i Sveg. Kommunen visar dock att befintligt verk fungerar bra med nära hundraprocentig rening. Koncessionsnämnden håller med kommunen.
 • Strid om framtida vattenkraftbyggnationer.

1981

 • Iggesunds bruk söker koncession för undersökning av torvmyrar. Kommunen avstyrker och börjar utreda möjligheter till egen koncession.
 • Kommunen lämnar bidrag till första forbonderesan Klövsjö-Röros.
 • Bruksvallarnas nya skola invigs.

1982

 • Medborgarhuset byggs ut för att ge plats för utökad personal.
 • Besvärliga översvämningar i Överhogdal och Lillhärdal.
 • UKAB inleder samarbete med HMAB om framtida torvbrytning.

1983

 • Första spadtag för statligt industricentrum i Sveg.
 • Jämtlands län hänvisas till regionsjukhuset i Umeå, men Härjedalen vill till Uppsala.
 • Brandmännen i Funäsdalen säger upp sig när kommunen inte vill bygga ny brandstation på Risnäset, men accepterar så småningom annan plats.
 • Kommunfullmäktige vill inte ompröva tidigare nej till utbyggnad av vattenkraft.
 • Kommunöversikt kan inte fastställas eftersom oenighet råder om rennäringens intresseområden.

1984

 • Kommunen firar tioårsjubileum med kaffekalas i kommundelarna, jubileumslunch för fullmäktige och gamla förtroendevalda och en företagarträff med middag.
 • Uppsala universitet undersöker Gullhögs- och Tönningefloarna.
 • Störda relationer mellan kommunalråd, kommunkansli och vissa journalister frestar på berörda.
 • Diskussioner och motsättningar rörande områdesplan och markaffärer i Tänndalen, Hamra och Fjällnäs.
 • Kalkningsprojekt i Djursvallen inleds.
 • Invigning av skidstadion i Sveg.

1985

 • Nya Hotell Mysoxen invigs i Sveg.
 • Invigning av trafikflyg Sveg-Arlanda.
 • Stormöte i Sveg om Postens placering.
 • Det stora torvprojektets finansiering är klar: 54 miljoner kronor i bidrag och 130 miljoner kronor i lånegaranti.
 • Äldreomsorgsplan utarbetas - kan vi verkligen avveckla ålderdomshemmen?
 • Vemdalens datastuga invigs.

1986

 • Längdåkningsprojektet Nordic ski med 26 mil reparerade spår beslutas.
 • Konsum vill ha tomt för ny varuhall.
 • Diskussioner i Ytterhogdal om föreslagen flyktingmottagning.
 • Statsminister Olof Palme besöker kommunen.

1987

 • Servicehuset Senioren i Sveg byggs.
 • Projektet Fjällstaden i Björnrike-Skorvdalen diskuteras.

1988

 • Härjedalsdagar på Skansen.
 • Torvfabriken står klar.

1989

 • H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia på Eriksgatan i Härjedalen.
 • Lofsdalens nya skola invigs.

1990

 • Statyn Nybyggarna av Lars Widefalk vid Vemdalens kyrka invigs.
 • Stiftelsen Härjegårdar köper gamla Konsum, där SAS etablerar sig med 50 nya jobb.

1991

 • Det stora teaterprojektet Fjället, skogen, myren med Peter Oskarsson som regissör och bland andra Rolf Lassgård som skådespelare gästar Härjedalen.
 • Sista rälsbussen mellan Sveg och Östersund.

1992

 • Made i Sweg firar 20 år och inviger ny produktionsanläggning.
 • Golfbanan invigs i Hede.
 • Proteststorm mot vägsaltning.

1993

 • Vägen från Särvsjön till Messlingen börjar byggas.
 • Mohlins och Thunells bussar startar trafik med Härjedalingen till Stockholm.
 • Länsstyrelsen tillstryker torvbrytning på Tönningsflon, Naturvårdsverket överklagar.

1994

 • Servicehuset i Lillhärdal invigs.
 • Kommunen köper Folkets hus i Sveg.
 • Den första fiskefestivalen i Sveg.
 • Härjedalens kommun sänker skatten med 25 öre för att motverka landstingets höjning med 50 öre.

1995

 • Första spadtaget för Härjedalens fjällmuseum.
 • 350-årsfirande till minne av freden i Brömsebro. Statyn Timmerhästen invigs i Hede.
 • Servicehuset Svedjegården invigs i Ytterhogdal.

1996

 • 34 nya cykelleder invigs i kommunen.
 • Servicehuset Fjällglimten invigs i Vemdalen.

1997

 • Invigning av eko-museet vid Ängersjö kojby.

1998

 • Junior-SM på skidor i Sveg.
 • Svegs golfbana invigs.
 • Älvros får, som sista område i landet, AXE-växel.
 • Miljörättegång rörande torvfabrikens luftföroreningar i Sveg.
 • Härjedalens kommun firar 25 år.
Senast uppdaterad: 5 juni 2024 10:16
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas