Beslut: Dialogen mellan ungdomar och politiker fortsätter

Under våren 2024 har politiker träffat ungdomar i Härjedalen över en pizza för att prata om vad som är viktigt för ungdomarna. De dialogerna fortsätter under hösten. Foto: Magnus Ström, Scandinav

Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2024 att dialogmötena mellan ungdomar och politiker fortsätter.

Kommunstyrelsen pausar tillfälligt ungdoms- och demokratidagen samt höstrocken utifrån det ekonomiska läget.
Politiker och ungdomar möts över en pizza

Ledamöter i kommunfullmäktige
Se kommunfullmäktiges möten, de som varit och de som kommer

Senast uppdaterad: 13 juni 2024 10:32
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas