Vattentjänstplan på samråd till 11 augusti

Foto: Sarah Tjärnås.

Härjedalens kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan, som beskriver hur kommunen planerar att bygga ut allmänna vattentjänster: dricksvatten, hantering av hushållens spillvatten samt dagvattenhantering. Planen ligger ute för samråd från 20 juni till och med 11 augusti 2024.

Vattentjänstplanen beskriver hur kommunen planerar att bygga ut allmänna vattentjänster, det vill säga dricksvatten, hantering av hushållens spillvatten samt dagvattenhantering. Planen beskriver även vad som behöver göras för att de allmänna anläggningarna ska fungera vid skyfall.

Miljökonsekvenser till följd av förslaget beskrivs i en separat miljökonsekvensbeskrivning. Planen finns tillgänglig på kommunens webbplats. Fysiska exemplar finns på kommunkontoren i Sveg, Hede och Funäsdalen.

En vattentjänstplan är ett styrdokument som alla kommuner ska ha enligt nya bestämmelser i lagen om allmänna vattentjänster.

Läs Vattentjänstplan på samråd

Lämna gärna synpunkter på vattentjänstplanen

Planen ligger ute för samråd från 20 juni till och med 11 augusti 2024. Du som har synpunkter på planen är välkommen att meddela dem skriftligt via mejl till kommun@herjedalen.se eller med post till Härjedalens kommun, Medborgarhuset, 842 80 Sveg. Märk meddelandet med ”KS 2023/307”.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024 13:49
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas