Beslut: medel ur donationsfonder

Lillhärdals skoterklubb får medel ur Olof Erikssons fond. Foto: Morgan Grip

Furulundsskolan i Lillhärdal, Idamic, Ljusglimten, Tänndalens IF, Lopme naesti, Forsmons broförening, Mosippans riksteaterförening och Lillhärdals snöskoterklubb får medel ur donationsfonder.

Kommunens politiska organ har beslutat om vilka som får pengar från de donationsfonder som kommunen förvaltar.

Samhällsutvecklingsutskottet delar de utdelningsbara medlen som finns i Stiftelsen Olof Erikssons fond mellan Mosippans riksteaterförening och Lillhärdals snöskoterklubb, som får 2 283 kronor var. Samhällsutvecklingsutskottet beslutade om det 7 maj 2024.

Kommunledningsutskottet tilldelar Forsmons broförening de medel, 3 539 kronor, som är möjliga att dela ut från Olof Mickelssons fond. Föreningen har sökt medel för att bygga en bro över Härjeån i Lillhärdal. Beslutet fattades 29 maj 2024.

Socialutskottet beslutade 24 juni 2024 att bevilja Tänndalens IF 115 000 kronor från Södergrens donationsfond för kläder, fotbollar och sjukvårdsutrustning till fotbollssektionen. Socialutskottet beviljade även Lopme naesti 30 000 kronor ur Södergrens donationsfond för språkläger för samiska barn 6-12 år samt 35 000 kronor till en fotbollscup för samer.

Idamic daglig verksamhet beviljas 73 000 kronor av socialutskottet från Svegs sjukhus samfond för inköp av gym-maskiner. Ljusglimtens dagverksamhet beviljas 33 000 kronor ur samma fond för att köpa belysning och annat för att skapa ett sinnesrum samt instrument, färgpennor och målarprodukter.

Bildningsutskottet beslutade 23 maj 2024 att lämna alla utdelningsbara medel i Stiftelsen Sveg-
Lillhärdals skolfond, 2 113 kronor, till Furulundsskolan i Lillhärdal för utvecklingen till en trivselskola med utbildade trivselledare.

Senast uppdaterad: 26 juni 2024 10:29
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas