Personuppgifter kan ha blivit tillgängliga

Foto: Plattform, Scandinav bildbyrå

Information har tagits från kommunens system under IT-attacken, det är sannolikt att personuppgifter är en del av den information som har tagits.

23 december 2023 utsattes Härjedalens kommun för en IT-attack. Arbetet med att hantera IT-attacken visar att information tagits från kommunens system. Trots omfattande arbete går det inte att utreda mer exakt vilka volymer det rör sig om eller vilken typ av information det handlar om. Det går inte att utesluta att personuppgifter kan ha blivit tillgängliga.

– Vi utgår från att personuppgifter har tagits från våra system men vi vet inte vilka personuppgifter det rör sig om. Vi vill på det här sättet informera våra invånare och andra som varit i kontakt med kommunen, säger kommunalråd Lars-Gunnar Nordlander (S).

Frågor och svar

Har mina personuppgifter läckt?

Vi vet inte vilken data som tagits från våra system, men utgår från att personuppgifter kan vara en del av den data som tagits. Vi kan med andra ord inte bekräfta med säkerhet att personuppgifter läckt utan vet bara att det är sannolikt att personuppgifter har tagits.

Vad har Härjedalens kommun gjort?

Personuppgiftsincidenten är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Polisen. Du som privatperson behöver inte göra något.

Om jag vill veta mer?

Om du har frågor eller funderingar om detta, vänd dig till Härjedalens kommuns dataskyddsombud. Ring växeln 0680-161 00 eller mejla kommun@herjedalen.se och ange ”Personuppgiftsincident”.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024 15:15
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas